Блоги

yaroslavz аватар

Тождественно настоящему времени и инфинитиву по форме. По контексту видно, где что:
Slaap! Спи!
Ek slaap. Я сплю.
Повелительное от wees совпадает с инфинитивом, а не с формой настоящего времени:
Wees gesond! Будь здоров!
Отделяемая приставка в повелительном наклонении отделяется:
Staan op! Встань!
Для отрицательного повелительного наклонения используется moenie:
Moenie hier rook nie! Не кури здесь!
Вежливая форма с глаголом sal (аналогично английскому should):
Sal u asseblief ver my s^e waar die pooskantoor is? Не скажете ли вы мне, где почта?

yaroslavz аватар

1946, август

2 Французские колониальные власти открыли вторую конференцию в Далате для разработки статута Индокитайской федерации. Делегация Хо Ши Мина прервала своё участие в конференции в Фонтенбло.
4 Тунисская коммунистическая партия распространила программу упразднения французского протектората и достижения независимости Туниса.
10 Временный народный комитет Северной Кореи национализировал японские и частные корейские промышленные предприятия, транспорт, средства связи и банки.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

Часть глаголов имеет старые формы прошедшего времени.
kan-kon: Hy kon dit nie doen nie (Он не мог этого сделать)
mag-mog: Dit mog waar wees. (Это могло быть правдой)
wil-wou: Hulle wou dorp toe gaan. (Они хотели поехать в город)
moet-moes: Ons moes huis toe loop. (Мы должны были идти домой)
sal-sou: Dit sou die beste wees. (Это было бы самым лучшим)
is - was: Die man was siek.
het - had: Ek had twee gewere by my. (У него было при себе два ружья)
weet - wis: Ek wis nie wat om te doen nie.
dink - dag, dog: Ek dog jy kom nie meer nie. (Я думал, ты больше не придешь)

yaroslavz аватар

Die Eerste Vryheidsoorlog was 'n konflik tussen Groot-Brittanje en die Boere van Transvaal, (die Suid-Afrikaanse Republiek). Dit het van Desember 1880 tot Maart 1881 geduur.
Die Tweede Vryheidsoorlog of Anglo-Boereoorlog was 'n oorlog tussen Boererepublieke en Brittanje wat tussen 1899 en 1902 in Suid-Afrika gewoed het.

Boerekrygers gedurende die Tweede Vryheidsoorlog:
Чотать ешшо

yaroslavz аватар

1946, июль

4 Кёнигсбергская область переименована в Калининградскую область, город Кёнигсберг в Калининград.
4 Провозглашение независимой Республики Филиппины (взамен Федерации Филиппин).
6 В Фонтенбло началась франко-вьетнамская мирная конференция.
12 Хо Ши Мин заявил о согласии на ассоциацию с Францией и о непризнании профранцузской Республики Кохинхина.
14 Еврейский погром в Кельце (в коммунистической Польше).
15 В США президент Трумэн подписывает Закон o кредите Великобритании в размере 3,75 миллиарда долларов.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

Настоящее (teenwoordige) равно инфинитиву, кроме глаголов wees (->is) h^e (->het).
Глаголы с отделяемыми приставками типа opstaan, toemaak отделяют приставку как в немецком:
Ek staan altyd om sewe-uur op.
В качестве аналога английского Present Continous (длительное и незаконченное действие в настоящем) употребляются конструкции aan die +inf+wees & om te + inf + besig wees:
Hy is nou aan die eet = он сейчас ест.
Форма настоящего времени может обозначать будущее либо прошедшее действие, если при ней стоят наречия, конкретизирующие, что действие в будущем или прошлом.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

Die Wes-Kaap is een van die nege provinsies van Suid-Afrika. Die hoofstad en grootste nedersetting is Kaapstad. Dit het in 1994 'n afsonderlike provinsie geword toe die ou Kaapprovinsie in die Noord-, Oos- en Wes-Kaap verdeel is.

Kaapstad is ook Suid-Afrika se moederstad en wetgewende hoofstad en huisves die imposante Parlementsgebou. Die Kaapstadse hawe (vroeër Tafelbaaihawe) is die naasbesigste hawe in die land (ná Durban).Чотать ешшо

yaroslavz аватар

ОТВЕТ КОРРЕСПОНДЕНТУ "ПРАВДЫ"

На днях один из корреспондентов "Правды" обратился к товарищу Сталину с просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с речью господина Черчилля. Товарищ Сталин дал соответствующие разъяснения, которые приводятся ниже в виде ответов на вопросы корреспондента.

Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах Америки?

Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

1946, конец июня

В конце июня на расширенном заседании Военного комитета ЦК КПК по докладу Пэн Дэхуая национально-революционная армия КПК переименована в Народно-освободительную армию Китая под командованием Чжу Дэ.

16 Генерал Шарль де Голль выступил с речью в Байё (Нормандия) и предложил свой проект Конституции Франции, предусматривающей сохранение колониальной империи.
18 Италия провозглашена республикой по итогам референдума.
23 Во Франции сформировано временное правительство во главе с Жоржем Бидо (христианским демократом).
24 В порту Находка взорвался пароход «Дальстрой».Чотать ешшо

yaroslavz аватар

In die Dorp.

'n Dorp is baie kleiner as 'n stad, want (потому что) daar is nie baie mense nie. Durban is 'n stad maar Wartburg is 'n dorp. In die dorp is gewoonlik (обычно) 'n paar (несколько) winkels (магазины), 'n poskantoor, 'n slaghuis (мясная лавка), 'n bakkery, en 'n kerk(церковь). Die kerk het 'n hoe toring (башня) met 'n groot horlosie (часы) daarin. Die kerkklok lui (бьют) op Sondae. Al die winkels is op Sontag (воскресенье) toe (закрыты). Net die kafee is oop (открыто) op Sontag.

Vrae:
Wat is die verskil tussen 'n dopr en 'n stad?Чотать ешшо

yaroslavz аватар

Die eerste Europeërs wat hulle hier gevestig het, het in 1652 onder leiding van die V.O.C seevaarder en Nederlandse Kommandeur Jan van Riebeeck geland te Kaap de Goede Hoop soos wat dit later genoem is. Die Afrikanerbevolking ("Boere") ontwikkel daarna grotendeels uit nasate van Nederlandse, Duitse en Franse immigrante.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

2
На референдуме в Италии около 55 % участвовавших в голосовании высказались за ликвидацию монархии.
Во Франции прошли выборы в новое Учредительное собрание. На выборах в Конституционную ассамблею Франции больше всех мест завоевывает Народно-республиканское движение - 160. У коммунистов 146 мест, у социалистов - 115 у радикал-социалистов - 39 и у. консерваторов - 62.
Французские колониальные власти во Вьетнаме провозгласили Республику Кохинхину (на юге Вьетнама).
3
В СССР умер Михаил Иванович Калинин — 1-й председатель Президиума Верховного Совета СССР.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

Dialoog

- Goeiemiddag, mevrou. Sal u asseblief vir my s^e waar die poskanoor is?
- Middag, meneer. Dis baie naby(рядом), net om die hoek(угол). Ken u nie die stad nie?
- Nee, ek is 'n besoeker(посетитель). Ek woon nie hier nie. Ek is vir die eerste keer (раз) in Kaapstad.
- Waarvandaan kom u? Ek hoor (слышу) u is nie Afrikaans nie.
- Ek kom van Moskou. Ek is 'n Rus.
- En u praat Afrikaans? Dis ongelooflik (невероятно). Het u Afrikaanse familie?
- Nee, ek het geen familie in Suid-Afrika nie. My familie bly in Rusland. Maar ek studeer Afrikaans aan die Universitet van Moskou.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

2.4. Бельвиль

Bellville is 'n stad in die Wes-Kaap (Suid-Afrika), sowat 20 kilometer vanaf Kaapstad se middestad. Dit was oorspronklik as "Hardekraaltjie" bekend. Hardekraaltjie was die enigste harde grond waarop waens uitgespan kon word op hul togte deur die Kaapse Vlakte se sand. Die Hardekraaltjie-karavaanpark staan vandag daar.Чотать ешшо

yaroslavz аватар

1946, май

На Ближнем Востоке и в Индокитае за "независимость" боролись в основом американцы, кстати, именно они тогда кидали оружие Хо Ши Мину и еврейским повстанцам в Израиле, осуществляли также и дипломатическое давление. К началу 1950-ых, выбив Англию и Францию из узловых точек в Азии, США стали единолично править западным миром.Чотать ешшо

RSS-материал