Граматика української мови

sergius аватар

Можно завантажить пару вузовских учебников.

_____

ББК 81.2Ук-2-923 ISBN 5-325-00173-6.
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М,
Б40 Граматика української мови. Морфологія: Підручник.— К.: Либідь, 1993.— 336 с.

http://www.share.net.ua/forum/index.php?showtopic=2811

http://rapidshare.com/files/35071262/__________________________.________...

_____

І. Р. Вихованець
Граматика Української мови. Синтаксис
КИЇВ "ЛИБІДЬ" 1993

http://www.share.net.ua/forum/index.php?showtopic=3794

http://rapidshare.com/files/82960198/Vykhovanets_Hramatyka_Ukr_movy_Synt...

____

Іван ОГІЄНКО
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
КИЇВ — 2001
(Перше видання Вінніпег — 1949)
(in html)
http://izbornyk.org.ua/ohukr/ohu.htm

____

http://uk.wikipedia.org/wiki/Граматики_української_мови